ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่

แนวคิดโครงการ

โครงการ “MRT พาน้องพิชิต GAT” จัดขึ้นโดย บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) โดยในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 9 ของโครงการนี้ โดยในทุกครั้งจะมุ่งเน้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการศึกษาและพัฒนาทักษะรวมถึงแนวคิดในการทำข้อสอบและการดำเนินชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนเสมอมา โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูผู้ทรงคุณวุฒิและมากไปด้วยประสบการณ์ถึง 3 ท่าน คือ คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ ที่จะมาแนะแนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ และ คุณครูสุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (คุณครูพี่ยู) ที่จะมาชี้แนะเทคนิคการทำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง และเพิ่มเติมด้วย PAT1 คณิตศาสตร์ โดย คุณครูวิเศษ กี่สุขพันธ์ (คุณครูพี่เอ๋) โดยโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการผลักดันน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังจะก้าวมาเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติให้ก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต ตามที่มุ่งหวังไว้


วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในวิชาหลักที่สำคัญแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ GAT ภาษาอังกฤษ GAT เชื่อมโยง และ PAT1 คณิตศาสตร์
2.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5-6 ในการสอบ GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2561 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
3.เพื่อเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5-6 ในการสอบ GAT และ PAT ประจำปีการศึกษา 2561 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
4.เพื่อสร้างกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
5.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้จัดกับสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงผู้สนับสนุนต่างๆ ของโครงการ